ლაბორატორიული ხაზის გადაწყვეტილებები და მომარაგება

კომპანია ლაბხაზავა

ლაბორატორიული აღჭურვილობა, ინსტრუმენტები, ტესტ-სისტემები, რეაგენტები, სახარჯი მასალები