ჩვენს შესახებ

დაარსებულია 2022 წელს

კომპანია ლაბხაზავას საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ლაბორატორიული ხაზის პროდუქციის დისტრიბუცია საქართველოში, მათ შორის სამედიცინო, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტიტების, ფარმაცევტული, ქიმიური, სხვადასხვა წარმოების ლაბორატორიების და სისხლის ბანკების აღჭურვა და მომარაგება.

კომპანია დაფუძნებულია 2022 წელს, საქართველოში ლაბორატორიული დისტრიბუციის სფეროში უწყვეტად 15 წლიანი გამოცდილების მქონე რამაზ აფხაზავას მიერ.

შპს ლაბხაზავა არის 100% ქართული კაპიტალისგან შექმნილი კომპანია.